Jong bussinestalent pitched voor het beste idee van 2018

Onze Lieve Vrouwelyceum, Paul Windhausenweg 11, Breda

19.00 inloop ondernemers
ontvangst in de mediatheek met koffie/thee

19.15 Opening BCB19.20 presentatie modern onderwijs in een traditionele schoolin de 
         mediatheek of IBC-ruimte (afhankelijk van het aantal aanwezigen)
         – Na een zeer beknopte introductie op de school geeft Tol Swinkels   
           een presentatie over de trends/innovaties op het gebied van 
           onderwijs en hoe het OLV daar op inspeelt. Denk daarbij aan alle 
           bijzondere vormen van onderwijs die we op het OLV hebben zoals 
           WON, 20/80 learning & IBC, Talent, OLV-uren. 
19.45 Introductie op de Dragons’ Den door Patrick van den Berg
19.50 Einde en terugkeer naar de aula
          koffie en thee tot de start van de Dragons’ Den 
20.15 Opening Dragons’ Den 
20.20 Gastspreker vanuit het bedrijfsleven
20.30 Introductie Dragons
20.35 Start Dragons’ Den
22.00 Einde