Privacy

Privacyverklaring stichting Business Club Breda

Deze privacyverklaring is op 1 januari 2024 aangepast en gepubliceerd en van kracht voor alle via een betaling bij de BCB aangesloten deelnemers.

Onopgeloste privacy bezwaren graag met een omschrijving via het contactformulier melden aan het bestuur. 

Wij hechten als stichting veel belang aan privacy. In onze privacyverklaring beschrijven we hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, (niet-)openbaar maken, bewaren en beschermen. 

Het bereik van deze verklaring 

Ongeacht de manier waarop je nu deze verklaring opent en leest (mobiel, tablet, desktop of hard copy) of gebruikt: deze privacyverklaring is van toepassing op onze website, ons mailbestand met adresboek, onze social media (Facebook en LinkedIn). Daarnaast beschikken wij (nog) niet over andere eigen applicaties waarnaar verderop in deze privacyverklaring wordt verwezen.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op onze website te publiceren (met ingangsdatum van deze versie). Wij kondigen wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring via een e-mailbericht aan onze deelnemers aan. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van betalende deelnemers? 

Betalende deelnemers gaan akkoord dat wij van hen verzamelen: naam en voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), website en bedrijfsadres, financiële gegevens (bankrekeningnummer). Deze gegevens worden door ons niet verkocht of uitgeleend aan derden. Wij publiceren op onze website tweemaal per jaar een pdf-lijst van deelnemers met de gegevens: bedrijfsnaam,  contactpersoon en e-mailadres.  

Wees u als deelnemers bewust dat u ons zelf ook andere ‘interactiegegevens’ kunt bezorgen door het invullen van het contactformulier op de BCB website of door ons een e-mail te sturen of via community besprekingen op onze social media of via de communicatie met andere deelnemers, chats of wanneer u op een andere manier met ons communiceert in het kader van onze dienstverlening als stichting. 

Wij verzamelen daarmee gegevens over uw interactie met onze diensten en uw communicatie met ons. Dit zijn dus de gegevens die wij ontvangen van (mobiele) apparaten die u zelf gebruikt om toegang tot onze diensten te krijgen. Deze gegevens kunnen de volgende zaken bevatten: uw apparaat-ID of unieke identifier, apparaat type, ID voor reclame en unieke apparaat token. 

Locatie- en andere gegevens

Houd er zelf rekening mee dat de meeste mobiele apparaten het mogelijk maken om het gebruik van uw locatie gegevens door een applicatie op uw mobiele apparaat te regelen of uit te schakelen in het instellingenmenu van het apparaat. 

Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over door u bekeken pagina’s, internetverkeer van en naar onze site, de verwijzende URL, uw IP-adres en uw webloggegevens. 

Wij gebruiken zelf geen cookies, webbakens, unieke identifiers en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u via onze diensten uitvoert binnen onze publicaties of e-mails. Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën, zie Cookies en gelijkaardige technologieën. 

Persoonlijke gegevens die wij vanaf andere bronnen verzamelen


Persoonlijke gegevens die wij zelf rechtstreeks of via een eventuele derde partij verzamelen voegen wij niet automatisch toe aan uw bij ons geregistreerde gegevens.

Als wij bijvoorbeeld demografische gegevens verzamelen, die openbaar beschikbaar zijn in een afgebakend gebied, voor eventuele aanvullende contactgegevens en die in de toekomst zouden willen gebruiken dan verplichten wij onszelf als stichting om u daarover te informeren. 

Sociale media

Wij geven u de toestemming om onze stichtingsgegevens met andere sociale mediasites te delen. Of om deze op sociale mediasites te gebruiken via uw (nog aan te maken) eigen account. Of om ons via uw eigen account met de betreffende sociale mediasite te verbinden. Besef wel dat deze sociale mediasites ons dan weer automatisch toegang kunnen geven tot bepaalde persoonlijke gegevens die zij over u bijhouden (bijv. inhoud die door u werd bekeken, inhoud die door u werd ‘geliked’ en gegevens over de reclames die aan u werden getoond en waarop u hebt geklikt enz.).

Als u ons toegang geeft tot een site met video-inhoud, gaat u ermee akkoord dat wij uw videoweergaven kunnen delen met of gegevens over uw videoweergaven kunnen ophalen bij sociale mediasites van derden. Dit doen we gedurende minstens twee jaar of tot het moment waarop u zelf de toestemming aan ons intrekt of de verbinding met de sociale mediasite opzegt.

U regelt zelf de persoonlijke gegevens waartoe wij als stichting toegang krijgen via uw eigen privacy- instellingen op de betreffende sociale mediasite en de toestemmingen die u ons geeft wanneer u ons toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens die door de betreffende sociale mediasite over u worden bijgehouden.

Door een account van een sociale mediasite aan uw account te linken en ons toestemming te geven voor de toegang tot deze informatie, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens die door deze sociale mediasites aan ons worden bezorgd, in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verzamelen, gebruiken en bewaren.

We kunnen ook plug-ins of andere technologieën van verschillende sociale mediasites gebruiken. Als u klikt op een link die via een plug-in van een sociale mediasite wordt bezorgd, brengt u vrijwillig een verbinding met die betreffende sociale mediasite tot stand. 

© Stichting Business Club Breda 1 januari 2024

Berichten

Wind in de zeilen met de BCB Starterboost

Vanuit de gedachte dat ‘je niet de richting van de wind kunt bepalen, maar wel de stand van je eigen zeilen’, helpen wij als BCB in 2023 een maatschappelijk organisatie op weg om hun uitdagingen te tackelen.

Informeel & veelzijdig

De BCB is niet zomaar een netwerkorganisatie, het is één van de meest actieve en veelzijdige netwerken in Breda. Tien keer per jaar biedt de club een interessante en vooral gezellige bijeenkomst in de regio. Allemaal met een verschillend karakter en op een verrassende locatie. De sfeer is altijd informeel. Zakelijk én gezellig.